(ANTĐ) - Ngày 8-4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố nghiên cứu, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa X.