QĐND Online – Sáng 9-8, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) đã khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Đại tá Hồ Trọng Đào, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan TCTC, Cục trưởng Cục Chính trị chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan TCCT; cán bộ nghiên cứu, sĩ quan cấp tá, biên tập viên, phóng viên; trưởng, phó phòng, khoa; quản đốc, phó quản đốc và tương đương; trưởng, phó phòng, ban chính trị; trợ lý chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCCT.

Toàn cảnh Hội nghị.

Sau khai mạc, trong buổi sáng 9-8, hội nghị sẽ quán triệt hai chuyên đề: Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” và Kết luận về một số vấn đề về tiền lương và định hướng cải cách tiền lương đến năm 2020.

Buổi chiều, hội nghị sẽ tiếp tục quán triệt chuyên đề 3: Kết luận về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung hiến pháp năm 1992; Kết luận và tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước khi bế mạc vào cuối buổi chiều 9-8, các cán bộ tham dự Hội nghị sẽ được nghe phổ biến Hướng dẫn của Cục Chính trị (TCCT) về việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ và cơ quan TCCT.

Tin, ảnh: Hoàng Hà