Trong 5 năm trở lại đây, Nhà nước có sự quan tâm tới nguồn năng lượng tái tạo và đã có chính sách hỗ trợ nghiên cứu và đầu tư cho nguồn năng lượng tái tạo.