QĐND - Những năm qua, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xây dựng định mức bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) phù hợp với khả năng nền kinh tế đất nước; các bộ, ngành liên quan phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn việc bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ DQTV. Ngoài ngân sách Nhà nước, các địa phương quan tâm tăng ngân sách địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng-an ninh (QP-AN), vận động nhân dân xây dựng quỹ quốc phòng hỗ trợ DQTV huấn luyện, hoạt động. Đến nay, cơ bản lực lượng DQTV nòng cốt được bảo đảm trang phục thống nhất; DQTV tham gia huấn luyện, hoạt động được chi trả trợ cấp ngày công lao động theo quy định của pháp luật về DQTV. Hằng tháng, cán bộ DQTV được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị; dân quân thường trực ở vùng biên giới, ven biển, vùng trọng điểm QP-AN còn được địa phương chi trả phụ cấp hằng tháng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ chính sách đối với DQTV còn một số tồn tại cần khắc phục như: Ngân sách bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV chấp hành chưa nghiêm, bảo đảm chưa kịp thời; một số địa phương bảo đảm chế độ chính sách đối với DQTV tham gia huấn luyện và hoạt động thấp hơn quy định của pháp lệnh; phụ cấp trách nhiệm chậm chi trả cho cán bộ DQTV; trợ cấp ngày công lao động đối với DQTV chưa tương xứng với thu nhập ngày công lao động ở địa phương…

Anh Quân