* Xin cho biết quan niệm của Phật giáo về con người toàn thiện? Bùi Thị Bạch Mai, Phong Điền, Thừa Thiên – Huế