Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện thủ tục hải quan quản lý xe ô tô tạm nhận về tự bảo quản của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Quan ly xe ngoai giao tam nhan ve bao quan nhu the nao? - Anh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Theo đó, căn cứ văn bản của Tổng cục Hải quan về việc đồng ý cho tạm nhận về bảo quản và văn bản đề nghị cấp giấy tạm nhận của chủ hàng có nội dung cam kết bảo quản nguyên trạng xe, ghi rõ địa điểm cụ thể, không sử dụng lưu hành xe trái phép và thực hiện đúng các quyết định sau này của cơ quan Hải quan, kể cả việc phải tái xuất và xử lý vi phạm theo pháp luật Việt Nam (nếu có), Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý đối tượng ưu đãi, miễn trừ thực hiện cấp giấy tạm nhận về bảo quản (sử dụng mẫu giấy tạm nhập khẩu xe ban hành kèm theo Thông tư 19/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ Tài chính, ghi rõ giấy tạm nhận xe không có giá trị đăng ký lưu hành xe), để đảm bảo đúng trình tự, quy định người khai hải quan chỉ được đăng ký tờ khai khi có giấy phép của cơ quan Hải quan.

Chi cục Hải quan cửa khẩu căn cứ giấy tạm nhận và hồ sơ liên quan để giải quyết thủ tục tạm nhận xe về bảo quản.

Sau khi đối tượng được phép tạm nhập khẩu xe, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý đối tượng đề nghị cấp giấy tạm nhập khẩu thực hiện cấp giấy tạm nhập khẩu (trong đó có nội dung thay thế giấy tạm nhận xe về bảo quản); chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai báo sửa đổi bổ sung giấy phép trên tờ khai nhập khẩu và thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định.

N.Linh