TTO - Liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), UBND TP.HCM thống nhất qui định mỗi tỉnh, thành chỉ có một cơ quan quản lý nhà nước là “Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm”.