Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy trình quản lý thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet. Theo đó, quy trình này áp dụng đối với việc tiếp nhận, hướng dẫn, xử lý thông báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế đã đăng ký kê khai thuế qua mạng Internet có sử dụng dịch vụ T-VAN.

Phần mềm quản lý thông báo phát hành hóa đơn tự động nhận thông báo phát hành hóa đơn do người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế qua mạng Internet theo mẫu TB01/AC kèm theo bản scan mẫu hóa đơn, quyết định áp dụng hóa đơn tự in (nếu có). Cán bộ thuế có trách nhiệm kiểm tra trạng thái của mã số thuế, chữ ký số do người nộp thuế cung cấp trên công cụ hỗ trợ khai thác thông tin; kiểm tra nội dung thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp thông báo phát hành hóa đơn đúng quy định, công chức thuế phụ trách thực hiện chuyển nội dung thông báo phát hành vào phần mềm ứng dụng NTK, vào phần mềm ứng dụng NTK nhận dữ liệu thông báo phát hành hóa đơn, vào phần mềm ứng dụng quản lý ấn chỉ gửi thông báo phát hành hóa đơn về Tổng cục Thuế. Kiểm tra kết quả phản hồi của Tổng cục Thuế vào ngày hôm sau trên phần mềm ứng dụng quản lý ấn chỉ, mục tra cứu thông báo phát hành hóa đơn. Dùng chữ ký số cá nhân đã được phân quyền xác nhận và gửi thông báo về việc xác nhận đã nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng Internet đến người nộp thuế...

(Thái Vĩnh)