(GameK) – Đó là trao đổi của ông Jeong II – Young, Giám đốc công ty Nexon của Hàn Quốc với GameK.vn tại hội thảo Sự phát triển của dịch vụ trò chơi trực tuyến Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý.