Đó là ý kiến của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) bởi hiện nay có tới 3 bộ quản lý theo lưu vực sông nên gặp phải không ít khó khăn, cần tháo gỡ.

Theo Tổng cục Thủy lợi, hiện nay trên toàn quốc có gần 6 nghìn 700 hồ chứa nước, 10 nghìn trạm bơm điện lớn và hàng trăm nghìn km kênh mương, đê kè các loại. Các hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới 7 triệu 500 nghìn ha đất gieo trồng lúa, 1 triệu 700 nghìn ha rau màu, cây công nghiệp, cung ứng 6 tỷ mét khối nước phục vụ sinh hoạt và công nghiệp…

Tuy nhiên, hiện nay có tới 3 Bộ quản lý vấn đề này, gồm: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Công Thương, nhất là trong lĩnh vực quản lý theo lưu vực sông nên gặp phải không ít vướng mắc phải tháo gỡ.

Do vậy, vấn đề trách nhiệm quản lý Nhà nước trong quy hoạch và quản lý tài nguyên nước, theo Tổng cục Thủy lợi cần phải được làm sáng tỏ, đặc biệt cần thống nhất 1 quy hoạch để phát triển bền vững.

Lê Nguyên