Diễn đàn do Viện Công nghệ châu Á tổ chức vào sáng ngày 16.1.2008 tại khách sạn Majestic (số 1 Đồng Khởi, Q.1, TP. HCM).