Tiến sĩ John C. Maxwell đã thừa nhận: “Chúng ta càng phát triển được nhiều người, thì giấc mơ thành công của chúng ta càng lớn”. Vì con người là tài sản quý giá nhất của một nhà lãnh đạo có. Không có Con Người, nhà lãnh đạo thực sự “vô sản” theo đúng nghĩa đen. Và Con Người càng giỏi thì tài sản của nhà lãnh đạo càng lớn.