Với phần mềm “Quản lý hộ tịch, hộ khẩu”, chỉ bằng một cái click chuột, bạn có thể cập nhập hoặc sửa đổi, trích xuất tất cả thông tin về hộ tịch, hộ khẩu của bất kỳ ai trong phạm vi quản lý.

Phần mềm trên do anh Phạm Tấn Mạnh và Trần Thanh Trường, Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN tỉnh Quảng Ngãi viết, đã được trao Cúp vàng tại Hội chợ KHCN Techmart 2007 và đạt Giải nhất trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi 2007. Từ năm 2006, phần mềm này đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đưa tủ hồ sơ vào một đĩa CD “Phần mềm Quản lý hộ tịch, hộ khẩu giúp cán bộ làm công tác hộ tịch, hộ khẩu xử lý số liệu nhanh chóng, chính xác so với cách làm thủ công. Từ đó, sẽ giải quyết nhanh các yêu cầu của người dân liên quan đến hộ khẩu, hộ tịch”, anh Trần Thanh Trường giới thiệu. Chương trình gồm ba phân hệ: Phân hệ quản lý hộ tịch cài đặt tại UBND xã phục vụ việc quản lý hộ tịch tại xã, như in giấy tờ, lưu giữ và tìm kiếm hồ sơ, lập báo cáo hộ tịch gửi về huyện. Giao diện phần mềm quản lý hộ tịch. Phân hệ quản lý hộ tịch cài đặt tại phòng tư pháp huyện phục vụ việc quản lý và tổng hợp số liệu hộ tịch do xã báo cáo, cấp lại bản chính giấy khai sinh, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên. Phân hệ quản lý hộ khẩu cài đặt tại đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện, phục vụ việc quản lý, lưu giữ, tra cứu hồ sơ hộ khẩu trên toàn huyện, cũng như thống kê số liệu hộ khẩu báo cáo công an tỉnh. Ba phân hệ này có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với nhau để tăng hiệu quả trong công tác quản lý. Giao diện phần mềm thân thiện, dễ sử dụng; chức năng tìm kiếm, tạo lập các báo cáo định kỳ, đột xuất rất thuận lợi cho cán bộ hộ tịch và lãnh đạo trong quá trình quản lý. Với việc số hóa các công việc trên, việc ứng dụng phần mềm này có thể ví như đưa cả tủ hồ sơ vào một đĩa CD. Phần mềm trên do anh Phạm Tấn Mạnh và Trần Thanh Trường, Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN tỉnh Quảng Ngãi viết, đã được trao Cúp vàng tại Hội chợ KHCN Techmart 2007 và đạt Giải nhất trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi 2007. Từ năm 2006, phần mềm này đã được ứng dụng rộng rãi tại nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đưa tủ hồ sơ vào một đĩa CD “Phần mềm Quản lý hộ tịch, hộ khẩu giúp cán bộ làm công tác hộ tịch, hộ khẩu xử lý số liệu nhanh chóng, chính xác so với cách làm thủ công. Từ đó, sẽ giải quyết nhanh các yêu cầu của người dân liên quan đến hộ khẩu, hộ tịch”, anh Trần Thanh Trường giới thiệu. Chương trình gồm ba phân hệ: Phân hệ quản lý hộ tịch cài đặt tại UBND xã phục vụ việc quản lý hộ tịch tại xã, như in giấy tờ, lưu giữ và tìm kiếm hồ sơ, lập báo cáo hộ tịch gửi về huyện. Giao diện phần mềm quản lý hộ tịch. Phân hệ quản lý hộ tịch cài đặt tại phòng tư pháp huyện phục vụ việc quản lý và tổng hợp số liệu hộ tịch do xã báo cáo, cấp lại bản chính giấy khai sinh, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên. Phân hệ quản lý hộ khẩu cài đặt tại đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện, phục vụ việc quản lý, lưu giữ, tra cứu hồ sơ hộ khẩu trên toàn huyện, cũng như thống kê số liệu hộ khẩu báo cáo công an tỉnh. Ba phân hệ này có thể hoạt động độc lập hoặc phối hợp với nhau để tăng hiệu quả trong công tác quản lý. Giao diện phần mềm thân thiện, dễ sử dụng; chức năng tìm kiếm, tạo lập các báo cáo định kỳ, đột xuất rất thuận lợi cho cán bộ hộ tịch và lãnh đạo trong quá trình quản lý. Với việc số hóa các công việc trên, việc ứng dụng phần mềm này có thể ví như đưa cả tủ hồ sơ vào một đĩa CD. Hạn chế nhiều sai sót Anh Phạm Tấn Mạnh và Trần Thanh Trường, hai tác giả của phần mềm quản lý hộ tịch. Về mặt nghiệp vụ, phần mềm này giúp giảm các sai sót như ngày cấp giấy khai sinh trước ngày sinh, không cho phép xác nhận tình trạng kết hôn nếu chưa đủ tuổi, giảm thời gian truy lục hồ sơ… Về mặt xã hội, giải quyết nhanh các thủ tục, hạn chế thời gian đi lại của người dân, cải thiện mối quan hệ giữa cán bộ làm công tác quản lý hộ tịch với nhân dân. Ngoài ra, việc ứng dụng phần mềm cũng giúp quản lý xuyên suốt. Từ cơ sở dữ liệu hộ tịch, người sử dụng có thể biết được diễn biến về sinh, tử, kết hôn, cải chính của một người từ khi sinh ra đến khi chết (nếu cơ sở dữ liệu được cập nhật đầy đủ). Phần mềm này được xây dựng trên cơ sở các quy trình và biểu mẫu về hộ tịch, hộ khẩu được thống nhất, vì vậy, nó có thể được áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Anh Phạm Tấn Mạnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phát triển phần mềm này và đưa lên internet để mọi người tải xuống, cài đặt và sử dụng”. Theo Đất Việt