Rất mong các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra và giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất các loại nước giải khát. Người sản xuất và cung ứng nước giải khát hãy vì sức khỏe con người và cộng đồng, quan tâm đến an toàn vệ sinh...