Chắc hẳn nhiều lần bạn đã khó chịu vì khi bật một trang web ở tab khác và nó bắt đầu phát nhạc. Hoặc tệ hơn là bạn chỉ muốn vào đọc báo thế nhưng ở một góc nào đó lại hiện ra một video và nó tự play. Hay bạn đang mở một bài nhạc và không muốn một âm thanh bất kì nào xen lẫn vào. Extension Silent Site Sound Blocker trên Chrome sẽ giúp bạn tránh được những tình huống đó.

Chắc hẳn nhiều lần bạn đã khó chịu vì khi bật một trang web ở tab khác và nó bắt đầu phát nhạc. Hoặc tệ hơn là bạn chỉ muốn vào đọc báo thế nhưng ở một góc nào đó lại hiện ra một video và nó tự play. Hay bạn đang mở một bài nhạc và không muốn một âm thanh bất kì nào xen lẫn vào. Extension Silent Site Sound Blocker trên Chrome sẽ giúp bạn tránh được những tình huống đó.

Quan ly cac tab phat am thanh tren Chrome - Anh 1

Theo LifeHacker, khi bạn cài đặt extension này, nó sẽ cho phép bạn quản lý những trang web nằm trong danh mục whitelist được phát ra các âm thanh. Những trang web không nằm trong danh sách này, khi bạn truy cập, nếu nó có các âm thanh hay video phát ra âm thanh, thì trình duyệt sẽ hiện ra một pop-up thông báo trang web muốn phát âm thanh và bạn sẽ có bốn lựa chọn.

Các lựa chọn này bao gồm: Always Allow (lựa chọn này sẽ thêm trang web vào danh sách whitelist, sau này bạn bật trang web này sẽ không hiện ra pop-up này nữa và nó sẽ tự động phát ra âm thanh), Allow Once (lựa chọn này sẽ cho phép trang web phát ra âm thanh lần này, sẽ hiện ra pop-up hỏi lại), Reject Once (lựa chọn này sẽ không cho phép trang web phát ra âm thanh lần này, sẽ hiện ra pop-up hỏi lại), Never Allow (lựa chọn này sẽ thêm trang web vào danh sách Blacklist, sẽ không hiện ra pop-up và mặc định khi mở trang web này bạn sẽ không nghe được bất kì âm thanh nào phát ra từ nó).

Bạn có thể dễ dàng cài đặt các trang web blacklist hay whitelist bằng cách click phải vào biểu tượng của extension này nằm trên thanh toolbar.

Để cài đặt extension Silent Site Sound Blocker cho Chrome, hãy truy cập tại đây . Lưu ý là hiện tại extension này đang trong giai đoạn thử nghiệm (beta) nên có thể còn một số lỗi nhỏ.

Minh Hùng