QĐND Online – Ngày 27-8, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án xóa nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng năm 2014-2015 tại Trường quân sự Quân khu 7, Sư đoàn 5 và Lữ đoàn Pháo binh 75.

Lễ khởi công xây dựng nhà làm việc của Đại đội 2, Tiểu đoàn Thông tin 18, Sư đoàn 5.

Theo đó, các khu nhà ở cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng tại đơn vị trên sẽ được xóa bỏ, đầu tư xây dựng mới nhiều hạng mục với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng. Riêng Trường quân sự Quân khu 7 được đầu tư 30,5 tỷ đồng xây dựng mới các khu nhà ở, giảng đường và nhà ăn.

Tại Sư đoàn 5, hơn 2.000m2 nhà ở cấp 4 xuống cấp sẽ được phá bỏ và xây dựng mới với tổng kinh phí gần 19 tỷ đồng. Đối với Lữ đoàn Pháo binh 75 sẽ xây mới 5 hạng mục gồm 3 nhà dãy nhà ở và 2 nhà ăn trên diện tích 1.778m2, với tổng kinh phí gần 13 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, các hạng mục trên sẽ đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt, học tập của cán bộ, chiến sĩ, học viên, góp phần nâng cao công tác huấn luyện, học tập, SSCĐ ở các đơn vị.

Tin, ảnh: XUÂN HẢI