(ĐSTB) Ngày 5-11-2008, phòng chính sách Cục Chính trị, Quân khu 7 (QK7) cho biết: Trong tháng 11-2008, các đội K (chuyên trách quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia) của quân khu sẽ lên đường sang nước bạn tìm kiếm hài cốt liệt...