QĐND - Từ ngày 12 đến 14-11-2012, Đoàn cán bộ quân y Quân khu 7 đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân các tỉnh Svay Riêng, Katie, Prey Veng thuộc Vương quốc Cam-pu-chia. Tại mỗi địa phương, ngoài việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đoàn còn tặng quà cho hơn 1000 lượt người dân trị giá số tiền trên 300 triệu đồng. Với thái độ làm việc tận tình, trách nhiệm, đoàn công tác đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân nước bạn. Đây là hoạt động thiết thực của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

QĐND - Từ ngày 12 đến 14-11-2012, Đoàn cán bộ quân y Quân khu 7 đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân các tỉnh Svay Riêng, Katie, Prey Veng thuộc Vương quốc Cam-pu-chia. Tại mỗi địa phương, ngoài việc khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đoàn còn tặng quà cho hơn 1000 lượt người dân trị giá số tiền trên 300 triệu đồng. Với thái độ làm việc tận tình, trách nhiệm, đoàn công tác đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân nước bạn. Đây là hoạt động thiết thực của Lực lượng vũ trang Quân khu 7 chào mừng Năm hữu nghị Việt Nam – Cam-pu-chia và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.

LẠI THẾ HIỀN