QĐND - Ngày 6-10-2011, Cục Chính trị Quân khu 4 đã có công văn số 1034/CCT-TuH, do đồng chí Đại tá Phạm Hồng Dưỡng, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu ký, gửi Báo Quân đội nhân dân, về bài báo “Vướng mắc trong bảo đảm tiêu chuẩn báo chí ở Quân khu 4”. Nội dung công văn như sau:

QĐND - Ngày 6-10-2011, Cục Chính trị Quân khu 4 đã có công văn số 1034/CCT-TuH, do đồng chí Đại tá Phạm Hồng Dưỡng, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu ký, gửi Báo Quân đội nhân dân, về bài báo “Vướng mắc trong bảo đảm tiêu chuẩn báo chí ở Quân khu 4”. Nội dung công văn như sau:

“Vừa qua, trong các số báo 18120, 18121 và 18122 (ngày 24, 25 và 26-9-2011), Báo Quân đội nhân dân đăng vệt bài: “Vướng mắc trong bảo đảm tiêu chuẩn báo chí ở Quân khu 4”, Cục Chính trị Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của một số cơ quan, đơn vị trong thực hiện Thông tư 24 mà Báo QĐND đã nêu.

Việc phân cấp kinh phí báo chí cho các đơn vị đã được Cục Chính trị bảo đảm đầy đủ theo giá báo quý IV năm 2010 (hiện nay có nhiều loại báo tăng giá), nhưng một số đơn vị đặt thiếu số lượng, chủng loại theo quy định.

Việc thực hiện chế độ đọc báo (đặc biệt Báo QĐND và Báo Nhân Dân) ở một số đơn vị duy trì chưa nghiêm túc. Chúng tôi xin tiếp thu và nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Thông tư 24, trong đó có việc bảo đảm tiêu chuẩn báo chí và duy trì chế độ đọc báo theo quy định nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cục Chính trị xin trân trọng cảm ơn Báo QĐND”.

Qua công văn trên, và đặc biệt qua buổi làm việc với Cục Chính trị Quân khu 4 ngày 9-9-2011, Báo QĐND nhận thấy, Cục Chính trị Quân khu 4 có tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ trách nhiệm cao trước các vấn đề nảy sinh trong đơn vị và trước công luận. Báo Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn sự hợp tác đầy trách nhiệm đó.

Việc bảo đảm tiêu chuẩn báo chí theo Thông tư 24 ở các đơn vị trong toàn quân do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, thời gian qua có nơi chưa thực hiện nghiêm túc. Qua việc tìm hiểu, phản ánh thực tế ở Quân khu 4, chúng tôi mong muốn các đơn vị trong toàn quân chấp hành nghiêm Thông tư 24 của Bộ Quốc phòng. Tiêu chuẩn báo chí nói riêng, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần nói chung phải đến được tận tay chiến sĩ, thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Quân đội đến người chiến sĩ. Bảo đảm tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần đầy đủ, lành mạnh, chính là nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân cách cao đẹp của người quân nhân cách mạng, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội trong các đơn vị.

Chúng tôi hy vọng, qua vệt bài này góp một tiếng nói nhỏ cùng Quân khu 4 phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng LLVT Quân khu 4 vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng với sự tin yêu của toàn quân, toàn dân.

VĂN HÓA