Online - Nhằm đánh giá trình độ, năng lực của chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS các tỉnh, thành phố; trong thời gian 2 ngày 19 và 20-6, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức kiểm tra chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS các tỉnh, thành phố.

Dự và chỉ đạo kiểm tra có: Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng Ban tổ chức kiểm tra.

Quan khu 3: Kiem tra chi huy truong, chinh uy Bo CHQS cac tinh, thanh pho. - Anh 1

Cán bộ kiểm tra thực hành nội dung bắn súng K54 bài 1.

Tham gia kiểm tra có 16 đồng chí cán bộ là chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS các tỉnh, thành phố; cán bộ kiểm tra phải thực hiện các nội dung như: Nhận thức và làm công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác quân sự, quốc phòng; Công tác tham mưu tác chiến trong xây dựng và hoạt động tác chiến phòng thủ của LLVT địa phương; công tác Đảng, công tác chính trị; điều lệnh đội ngũ và bắn súng K54 bài 1. Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó đạt giỏi là 31,25%.

Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá trình độ, năng lực của các đồng chí chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; làm cơ sở để xác định nội dung, biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực phục vụ Bộ Quốc phòng kiểm tra đạt kết quả tốt; đồng thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị, xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Phát biểu bế mạc kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Hải Sản biểu dương và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí cán bộ kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết chỉ huy trưởng, chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành phố có đủ trình độ, năng lực tương xứng với cương vị, chức trách được giao. Các cán bộ kiểm tra đã nắm chắc chỉ thị, nghị quyết, thông tư về quốc phòng, quân sự; đặc biệt là đã thấy rõ vai trò tham mưu của Bộ CHQS đối với cấp ủy, chính quyền; qua đó đề xuất được nhiều biện pháp thiết thực trong xây dựng KVPT, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN THANH