Thực tế cho thấy, chưa bao giờ làn sóng cải cách, chủ động hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp (DN) được quan tâm, trở thành chủ đề "nóng" và thời sự như thời gian từ đầu năm 2016 đến nay. Đây là một diễn biến đáng mừng, từ đó hứa hẹn những chuyển biến căn bản về môi trường kinh doanh Việt Nam trong tương lai gần.

Trong bối cảnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh. Quá trình này đang nhận được sự đồng thuận của xã hội, nhất là đối với cộng đồng DN. Theo đó, Bộ này đề xuất bãi bỏ 67 ngành nghề ra khỏi danh mục những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Một số ngành được đề xuất xóa khỏi danh mục là: Kinh doanh than, dịch vụ mua bán nợ, đại lý bảo hiểm, bảo hành bảo dưỡng xe ô tô, sát hạch lái xe, truyền hình theo yêu cầu, dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, sản xuất vàng miếng…

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, các DN có quyền hy vọng môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện, họ sẽ bớt khó khăn hơn nhiều trên bước đường kinh doanh; từ đó mang lại kết quả thiết thực: Ích nước - lợi nhà. Quan trọng hơn là qua đó niềm tin vào tương lai kinh doanh hiệu quả từ đồng vốn đầu tư của DN rõ ràng sẽ tăng lên một bước.

Về lý thuyết, khi còn phải ban hành quá nhiều quy định, điều khoản nhằm cấm hoặc hạn chế hoạt động kinh doanh chính là biểu hiện chứng tỏ sự yếu kém về năng lực quản lý. Ngược lại, nếu quản lý tốt thì không cần cấm. Các chuyên gia của ngành này vẫn nhấn mạnh rằng, quản hơn cấm là vậy.

Hồng Sơn