- Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 30/10/2010. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Ban Ki-moon kể từ khi nhậm chức Tổng Thư ký LHQ năm 2007.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới cơ bản ổn định, các nước tăng cường hợp tác trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế, nền kinh tế thế giới có những bước phục hồi quan trọng; các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thiên tai ... tiếp tục nhận được sự quan tâm giải quyết của cộng đồng quốc tế. Việt Nam chính thức gia nhập LHQ ngày 20/9/1977. Hơn ba mươi năm qua, quan hệ của Việt Nam với LHQ ngày càng được cải thiện và phát triển tốt hơn. Ngay sau khi tham gia LHQ, Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình và ủng hộ của các nước thành viên LHQ để Đại hội đồng LHQ khóa 32 (1977) thông qua Nghị quyết 32/2 kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế viện trợ, giúp đỡ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Việt Nam cũng đã chủ động và tích cực phối hợp với các nước Không Liên kết và đang phát triển để đấu tranh và bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ, như nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, không can thiệp công việc nội bộ các nước, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực..., đồng thời bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Trong suốt những năm qua, Việt Nam cũng tranh thủ được sự giúp đỡ về nguồn vốn, chất xám, kỹ thuật của Liên hợp quốc phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. LHQ trở thành một diễn đàn để Việt Nam triển khai các yêu cầu của chính sách đối ngoại. Vị thế và vai trò của Việt Nam tại LHQ ngày càng được nâng cao. Hướng ưu tiên hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức LHQ được thể hiện bằng việc đạt được 3 mục tiêu chính nêu trong UNDAF là: xây dựng các chính sách kinh tế hỗ trợ quá trình tăng trưởng mang tính công bằng, hòa nhập và bền vững; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ xã hội, an sinh xã hội và tính công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ này; các chính sách, luật pháp và cơ cấu quản trị quốc gia hỗ trợ một cách có hiệu quả cho sự phát triển dựa trên quyền để thực hiện các giá trị và mục tiêu của Tuyên bố Thiên niên kỷ. Liên hợp quốc đánh giá cao hoạt động ngày càng tích cực của Việt Nam tại LHQ. Các hoạt động gặp gỡ cấp cao của Lãnh đạo Việt Nam với LHQ đã diễn ra thường xuyên hơn. Hiện nay, Việt Nam đã là một trong 8 nước triển khai thí điểm sáng kiến “Một Liên hiệp quốc” ở cấp độ quốc gia - một nội dung về cải tổ được LHQ rất coi trọng. Đặc biệt, với việc Việt Nam trở thành thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008 - 2009, có thể nói, vị thế và vai trò của Việt Nam tại LHQ và trên thế giới được nâng cao nhất từ trước đến nay. Trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là Ủy viên không thường trực HĐBA, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình, tham gia đầy đủ vào quá trình kiến tạo, xây dựng những quyết định quan trọng của HĐBA liên quan đến các vấn đề hòa bình và an ninh quan trọng hàng đầu của các khu vực và thế giới; tích cực tham vấn, hợp tác chặt chẽ với các ủy viên khác trong HĐBA đưa ra những quyết sách kịp thời và phù hợp, vì lợi ích chính đáng của tất cả các nước thành viên LHQ. Việt Nam nỗ lực cùng các nước góp phần làm giảm căng thẳng, ngăn ngừa và giải quyết hòa bình các cuộc xung đột trên thế giới. Việt Nam ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp cho quá trình giải trừ quân bị toàn diện và triệt để đồng thời lên án và chủ trương loại trừ chủ nghĩa khủng bố quốc tế dưới mọi hình thức, phù hợp với luật pháp quốc tế. Có thể thấy trong hơn ba chục năm qua, quan hệ Việt Nam - LHQ ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lãnh đạo LHQ thường xuyên có các cuộc tiếp xúc nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác. LHQ tiếp tục triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ hiệu quả cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, dân số, giáo dục, nâng cao năng lực quản lý và đào tạo nguồn nhân lực. Đến nay, Việt Nam luôn được coi là hình mẫu trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), và là nước đi đầu thực hiện Sáng kiến "Một Liên hiệp quốc" nhằm tăng cường hiệu quả hỗ trợ của LHQ cho Việt Nam và các nước đang phát triển nói chung. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon là người có nhiều cảm tình với Việt Nam, luôn bày tỏ trân trọng vị thế của Việt Nam và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, triển khai Sáng kiến "Một Liên hiệp quốc" và thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ở Việt Nam, cũng như sự hợp tác hiệu quả giữa LHQ và Việt Nam. Với những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, chuyến thăm của Tổng thư ký Ban Ki-moon sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao hơn nữa hiệu quả của mối quan hệ hợp tác Việt Nam - LHQ./.