Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Hoa Kỳ nhằm tiếp tục củng cố khuôn khổ quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, cùng có lợi giữa hai nước