Trung Quốc yêu cầu EU phân rõ phải trái, lên án hành động bạo lực đánh đập, đốt phá của những phần tử xấu trong vụ bạo loạn ngày 14/3 tại Lasa (thủ phủ Khu tự trị Tây Tạng).