Việt Nam-Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Kể từ đó đến nay, quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện anh em hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Quan he huu nghi va hop tac Viet Nam-Cuba - Anh 1

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960.

Kể từ đó đến nay, quan hệ đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố và phát triển./.