Đó là thông tin được lãnh đạo quận Đống Đa nêu ra tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 7 (Khóa XXVII) diễn ra vào sáng ngày 11/10.

Từ đầu năm đến hết tháng 9, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa đã khẩn trương triển khai thực hiện các kế hoạch công tác năm; tổ chức nhiều cuộc họp chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát sao việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quận. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn; bộ máy cán bộ từ quận tới cơ sở được kiện toàn, củng cố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Quan Dong Da thu ngan sach dat hon 5.600 ty dong - Anh 1

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ 7 (Khóa XXVII).

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn quận tiếp tục tăng trưởng, ổn định; công tác xây dựng và quản lý đô thị có chuyển biến tích cực; công tác GPMB được tập trung chỉ đạo; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả phấn khởi; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đàm. Ngoài ra, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác vận động quần chúng được triển khai đồng bộ. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận đã tập trung chỉ đạo cụ thể, sát sao việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2016 của quận đạt kết quả toàn diện. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận.

Theo đó, trong 9 tháng qua, kinh tế của quận Đống Đa vẫn duy trì đà tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đến hết ngày 30/9/2016 là hơn 5.600 tỷ đồng (đạt 108,35% so với kế hoạch). Bên cạnh đó, chi ngân sách đã đảm bảo được việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất. Tổng chi ngân sách của quận thực hiện hơn 970 tỷ đồng (đạt 69,62% so với kế hoạch).

Trong thời gian tới, quận Đống Đa sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tăng cường quản lý chặt chẽ công tác quản lý đất đai, cấp phép xây dựng; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đã được khởi công. Đồng thời, tăng cường quốc phòng – an ninh để bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng và các ngày lễ lớn…