Tết Giáp Ngọ 2014, Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần ra ấn phẩm đặc biệt (gộp 2 số 893 và 894) với 31 trang nội dung, giấy tốt, in 4 màu.

Tết Giáp Ngọ 2014, Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần ra ấn phẩm đặc biệt (gộp 2 số 893 và 894) với 31 trang nội dung, giấy tốt, in 4 màu.

Năm 2014 toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra. Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số Tết Giáp Ngọ mong nhận được những bài viết, tranh, ảnh... phản ánh những điển hình tập thể và cá nhân có nhiều sáng kiến hay, cách làm tốt, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, ổn định xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2014, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta sẽ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số Tết Giáp Ngọ sẽ dành dung lượng thỏa đáng cho các bài viết về hai sự kiện trên, bao gồm: Những ký ức sâu sắc của các cựu chiến binh, những tư liệu mới khai thác (kể cả từ phía bên kia); tranh, ảnh, bài phản ánh về những thay đổi hôm nay trên chiến trường xưa; sáng tác thơ, văn, nhạc… ca ngợi những chiến công, những tập thể và cá nhân tiêu biểu liên quan đến hai sự kiện trên. Lưu ý: Các tác phẩm về Điện Biên Phủ có thể gắn với ngợi ca Đại tướng Võ Nguyên Giáp và phong trào tuổi trẻ học tập, noi gương Đại tướng. Các bài viết về 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cần gắn với kỷ niệm 70 năm truyền thống Tổng cục Chính trị.

Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số Tết Giáp Ngọ dành phần lớn nội dung cho các vấn đề về văn hóa, văn học, nghệ thuật và thể dục-thể thao trong nước và quốc tế. Báo mong nhận được nhiều bài viết giới thiệu về chân dung các văn nghệ sĩ, vận động viên, cầu thủ... nổi tiếng, các tác phẩm văn học-nghệ thuật đang được dư luận quan tâm; những phong tục, lễ hội, danh thắng... đặc sắc; những nhận định, đánh giá về tình hình VHNT, thể thao, du lịch... năm qua và xu hướng phát triển tích cực trong thời gian tới.

Bài viết cho báo xin ngắn gọn, dưới 1000 chữ, lối viết "đậm" chất văn hóa-văn nghệ, chính xác, hấp dẫn; Cuối bài ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ thường trú, e-mail và điện thoại nếu có; là những tác phẩm chưa sử dụng trên bất kỳ ấn phẩm và phương tiện truyền thông nào. Bài gửi cho Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đề nghị không gửi cho các báo khác. Nơi nhận bài, tranh, ảnh: Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, số 7 Phan Đình Phùng-Hà Nội. Thư điện tử: baoqdndct@gmail.com. Hạn nhận bài cuối cùng vào ngày 10-12-2013.