Quân chủng Hải quân phối hợp với các lực lượng tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu đã diễn ra theo đúng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn.

Quan chung Hai quan ket thuc dien tap chi huy - Anh 1

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, từ ngày 2 - 5/10, Quân chủng Hải quân phối hợp với các lực lượng tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ, có một phần thực binh, đã diễn ra theo đúng kế hoạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Thông qua diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của quân chủng Hải quân với các lực lượng phối hợp.

Kết thúc diễn tập có 22 tập thể, đơn vị được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập.

Hồng Thái (TTXVN)