Sáng nay, tại Hà Nội đã họp quan chức cao cấp (SOM) hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) và Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS).

Các cuộc họp do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM của Việt Nam Vũ Quang Minh chủ trì với sự tham dự của đại diện các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan.

Quan chuc cap cao 4 nuoc nhom hop tai Ha Noi - Anh 1

Các cuộc họp do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng SOM của Việt Nam Vũ Quang Minh chủ trì. (Ảnh: Thế giới và Việt Nam)

Đây là lần thứ ba các quan chức cao cấp nhóm họp trong năm 2016 để chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao CLMV 8 và ACMECS 7 sẽ diễn ra vào ngày 26/10.

Cuộc họp SOM CLMV tập trung rà soát việc thực hiện hoạt động hợp tác trong 6 lĩnh vực hợp ưu tiên gồm thương mại và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp, công nghiệp, giao thông và du lịch; thảo luận biện pháp tăng cường hiệu quả hợp tác, giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án chung.

Tại cuộc họp SOM ACMECS, các bên đã rà soát tình hình triển khai 8 lĩnh vực ưu tiên của Kế hoạch hành động ACMECS giai đoạn 2016 – 2018 gồm: tạo thuận lợi thương mại - đầu tư, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, y tế và môi trường.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hợp tác, các cuộc họp SOM CLMV và SOM ACMECS đã thống nhất các khuyến nghị nhằm mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư giữa các nước, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và dịch vụ trong khu vực, phát triển các hành lang kinh tế liên quốc gia, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của lực lượng lao động, và hợp tác quản lý và phát triển bền vững nguồn nước chung.

Trưởng đoàn Việt Nam cảm ơn sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các nước thành viên. Quan chức cao cấp Campuchia, Lào, Myanma, Thái Lan đều đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo và toàn diện cũng như các sáng kiến mới của Việt Nam đối với các hội nghị cấp cao CLMV 8 và ACMECS 7.

Thái An