Hơn 6 năm qua, người đàn ông một tay vừa chơi guitar vừa thổi kèn harmonic trở thành người thầy với nguyện vọng giúp các em mồ côi, khuyết tật được vào đại học.