Thứ gì không phải của mình, mua xong sẽ thành của mình; nghịch lý của con gái...

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 1

Hai bố con mặc thế này đã đủ để đi ra ngoài chưa?

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 2

Quá trình lột xác từ "mẹ sề" thành "hot mom".

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 3

Từ giường leo thẳng lên xe.

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 4

Bao giờ mỡ bụng nó

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 5

Trời lạnh và mèo nhà em nó biết tự tìm cách sưởi ấm cho mình đấy.

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 6

Hãy vớ lấy đứa bên cạnh ngay và luôn thôi nào.

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 7

Biết trời lạnh nên em đã thông minh mang chăn đến lớp ngủ cho ấm.

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 8

Đã có ngực khủng rồi thì không cần lo thiếu chỗ để nữa.

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 9

Một mình thì sao, vẫn chụp ảnh thổi nến mừng sinh nhật như thường.

Qua trinh lot xac tu 'me se' thanh 'hot mom' - Anh 10

Chó nhà tôi sau khi đi bụi về...