(Dân Việt) - Qua Tết vào cơ quan đi làm có chăng là đi làm… vài ve, vài xị với nhau ấy. Qua Tết cũng là mùa lễ hội, cả cơ quan phải cùng nhau đi "công tác" dài dài.

Ông bà ta có câu "ba mươi chưa phải là Tết", tức hàm ý rằng việc sắp đến, sắp đạt được thì vẫn còn là chưa đến, chưa đạt được. Ngày nay câu ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhiều phi vụ lại quả cứ tưởng đã vào mồm rồi, nhưng phút cuối lại hỏng ăn vì tên thanh tra bày đặt ra vẻ liêm khiết không chịu nhận phong bì hay chê ít quá. Nói chung, đã nhắc đến Tết ai cũng nhớ câu thành ngữ "ba mươi chưa phải là Tết", ấy là thời điểm Tết đến, thế còn khi nào thì hết Tết? Có người bảo rằng khi nào đi làm trở lại cũng là lúc hết Tết. Xin thưa, sai hoàn toàn, sai be bét. Đã có ba mươi chưa phải là Tết thì cũng có "qua Tết chưa phải là hết". Bởi vì sao? Sau bao ngày nghỉ ngơi ăn Tết, anh em tay bắt mặt mừng, gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Không lẽ lại lao làm việc ngay? Thế thì chán chết, làm việc là chuyện cả năm. Qua Tết vào cơ quan đi làm có chăng là đi làm… vài ve, vài xị với nhau ấy. Ấy mới là vào cơ quan đi làm thôi. Còn chuyện đi "công tác" còn vui hơn nữa. Vì qua Tết cũng là mùa lễ hội, cả cơ quan phải cùng nhau đi "công tác" dài dài. Chuyện "qua Tết chưa phải là hết" này không biết chừng nào mới hết đây? Chắc tới Tết sang nămcũng chưa hết đâu. Mõ