SGTT.VN - Lễ hội pháo Đồng Kỵ là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của vùng đất Kinh Bắc được tổ chức vào mùng bốn tết ở xã Đồng Kỵ, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm nay cái mới của lễ hội làng pháo Đồng Kị là hai quả pháo gỗ, mỗi quả hơn cả tỉ bạc do hai hội đồng canh (những người sinh cùng năm) đóng góp để thực hiện.

Hai hội đồng này là hội đồng canh 1961 và hội đồng canh 1972, có nghĩa là hội đồng của những người sinh năm 1961 và 1972. Mỗi người trong hai nhóm tuổi này góp 300.000 đồng để thực hiện quả pháo. Quả pháo nhất với hình ngôi sao của hội đồng canh 61, quả pháo nhì hình trống đồng của hội đồng canh 72. Những năm trước quả pháo làm bằng giấy thường chỉ dùng một lần, năm nay những nhà tổ chức làm pháo bằng gỗ để có thể dùng nhiều lần.