24H.COM.VN - Đột nhiên có khách khác giới tá túc ở chỗ của bạn. Có thể đơn giản chỉ là quá muộn để trở về nhà. Đừng để buổi "qua đêm" của người ấy trở thành một sai lầm..