(PLO) - Sáng hôm nay (12/11) trong phiên làm việc tại hội trường, QH đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Sau buổi thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân được tiến hành vào cuối buổi sáng ngày hôm qua (11/11), sáng nay, tại hội trường, các ĐBQH đã tiến hành bỏ phiếu về nội dung này.

Với 457 ĐB có mặt tham gia bỏ phiếu, 89,2% (444 ĐB) đã đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. QH đã phê chuẩn về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân.

Tiếp đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc – Chủ nhiệm VPQH đã trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân. Thông qua biểu quyết bằng máy, 90,76% (452 ĐB) đã tán thành thông qua Nghị quyết.

Trước đó, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII đã có Nghị quyết số 04/2011/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các PTT, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Ông Nguyễn Thiện Nhân được phê chuẩn giữ chức PTT Chính phủ.

Ngày 5/9/2013, tại hội nghị lần thứ 6 Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.

Ngày 11/10/2013 tại công văn số 175, Bộ Chính trị đề nghị Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII về việc ông Nguyễn Thiện Nhân được thôi giữ chức vụ PTT Chính phủ.

Tiếp tục phần làm việc sáng nay, QH cũng đã thông qua Nghị quyết về việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ với 87,75% số phiếu tán thành.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chính thức đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Thủ tướng cũng đọc tờ trình đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ với ông Phạm Bình Minh.

Các ĐBQH sẽ thảo luận tại Đoàn về nội dung tờ trình của Thủ tướng. Kết quả thảo luận sẽ được thông báo trong phiên họp sáng mai.