Với 85,02% ĐB tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017.

Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu tổng quát năm 2017 là đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ rệt với 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế và khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao tính tự chủ nền kinh tế…

Theo đó, tốc độ tăng GDP năm 2017 cần đạt khoảng 6,7%; xuất khẩu tăng 6-7%; nhập siêu khoảng 3,5%; lạm phát 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng 31,5%GDP; tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%...

QH chot tang 6,7% GDP nam 2017 - Anh 1

Các ĐB biểu quyết thông qua nghị quyết phát triển KT-XH 2017

Như vậy, so với kế hoạch 2016, tốc độ tăng GDP và tỉ lệ lạm phát vẫn được giữ nguyên, trong khi các chỉ tiêu về xuất khẩu đã được điều chỉnh thấp hơn.

Thừa ủy quyền đọc dự thảo nghị quyết, Phó tổng thư ký QH Hoàng Thanh Tùng cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, QH yêu cầu Chính phủ phải thực hiện 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

Trong đó ưu tiên hàng đầu thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, kiểm soát chặt chẽ, xử lý hiệu quả nợ xấu; siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.

QH yêu cầu thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện theo quy định.

Chính phủ cần quan tâm bố trí vốn đầu tư triển khai dự án cảng Hàng không quốc tế Long Thành, một số đoạn quan trọng trên tuyến đường bộ ven biển; báo cáo QH về chủ trương đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam và các công trình, dự án trọng điểm quốc gia khác... có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động các dự án BOT giao thông.

Song song đó QH yêu cầu Chính phủ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, tập trung vào 3 trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và ngân hàng; triển khai hiệu quả bồi thường sau sự cố ô nhiễm môi trường biển và hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, cấp phép, triển khai các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến môi trường sinh thái.

Trước nhiều ý kiến lo ngại của ĐB cho rằng cần tính toán lại các con số khả thi vì năm 2017, Chủ nhiệm UB Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, khi thực hiện đồng bộ các kế hoạch tài chính, sử dụng hiệu quả các nguồn lực thì việc thực hiện các chỉ tiêu trên hoàn toàn khả thi.

Thúy Hạnh