Là sản phẩm được Q-mobile Co-Branding với thương hiệu đá quý Swarovski, Q-mobile Nàng được gắn đá zicronia trên phím điều khiển.

(Nguồn: Q-mobile)