Công ty Cổ phần FECON (HOSE: FCN) vừa thông báo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn PYN Elite Fund.

PYN Elite Fund tro thanh co dong lon nhat FECON - Anh 1

Cụ thể, đến ngày 21/11/2016, PYN Elite Fund đã mua vào 621.400 cổ phiếu FCN để nâng tổng số cổ phiếu FCN đang nắm giữ lên 3.842.770 cổ phiếu, tương đương với 8,05% vốn FCN.

Như vậy, PYN Elite Fund đã chính thức trở thành cổ đông lớn nhất tại FCN, vượt qua ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch FCN, người trước đó là cổ đông lớn nhất với số cổ phiếu nắm giữ là 3,77 triệu cổ phần, tương đương 7,9% vốn điều lệ FCN.

Kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2016, FECON đạt 1.167 tỷ đồng doanh thu thuần và 78 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Mới đây, FCN cũng đã thông qua thành lập Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng FECON có vốn điều lệ 168 tỷ đồng. Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch FCN kiêm nhiệm chức Chủ tịch và thay mặt FCN quản lý toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Fecon.