PYN Elite Fund báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã JVC - HOSE).

PYN Elite Fund tro thanh co dong lon cua JVC - Anh 1

Quỹ đầu tư PYN Elite Fund đã mua vào 108.970 cổ phiếu JVC.

Sau khi giao dịch được thực hiện PYN Elite Fund đã nâng tổng số cổ phiếu JVC nắm giữ từ 5,54 triệu cổ phiếu (4,92% vốn) lên 5,65 triệu đơn vị (tương đương 5,02% vốn) qua đó quỹ này chính thức trở thành cổ đông lớn của JVC. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 7/10.

Cũng trong ngày hôm nay, JVC công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh, Kế toán trưởng làm người công bố thông tin thay cho ông Ngô Thanh Sơn kể từ ngày 11/10.

Ngày 30/9/2016 đã diễn ra ĐHCĐ thường niên năm 2016 của JVC. Kết thúc năm 2015, tổng giá trị tài sản của JVC chỉ còn 842 tỷ đồng, giảm 67% so với thời điểm kết thúc năm 2014, doanh thu thuần giảm 49% xuống 507 tỷ đồng, lỗ ròng ghi nhận 1.336 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do JVC đã trích lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu, trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác dựa trên đánh giá về khả năng có thể thu hồi.

Trong quý 1 vừa qua (niên độ 1/4 – 30/6/2016), JVC tiếp tục lỗ hơn 5 tỷ đồng và lỗ lũy kế của công ty hiện lên tới 995 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 1.125 tỷ đồng.

HĐQT JVC dự kiến chỉ đặt chỉ tiêu doanh thu 432 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 19% so với kết quả năm 2015; lợi nhuận 2 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 1.336 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh thua lỗ trong năm 2015 và mức lãi thấp trong năm 2016, HĐQT JVC cũng đề xuất không phân phối lợi nhuận cả 2 năm 2015 và 2016.