Trong hai phiên giao dịch ngày 28/11 và 29/11, tổ chức PYN Elite Fund (Non – Ucits) đã liên tục bán cổ phiếu của CTCP Nước giải khát Chương Dương (SCD), CTCP Đầu tư F.I.T (FIT) và CTCP Thế giới số (DGW).

Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 28/11, PYN Elite Fund (Non – Ucits) đã bán qua sàn 34.760 cổ phiếu SCD. Qua đó, tổ chức này đã giảm số cổ phiếu SCD nắm giữ từ 614.290 cổ phiếu xuống 579.530 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,25% xuống 6,84%.

PYN Elite Fund thoai von khoi SCD, FIT va DGW - Anh 1

Cổ phiếu SCD ở phiên giao dịch 28/11/2016 nằm ở mức 58.100 đồng/cổ phiếu, do vậy PYN Elite Fund đã thu về hơn 2 tỷ đồng.

Cùng phiên giao dịch ngày hôm đó, PYN Elite Fund cũng đã bán qua sàn hơn 2,8 triệu cổ phiếu FIT. Qua đó, tổ chức này đã giảm số cổ phiếu FIT từ hơn 28,3 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 25,4 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu giảm từ 12,68% xuống 11,4%.

PYN Elite Fund thoai von khoi SCD, FIT va DGW - Anh 2

Cổ phiếu FIT ở phiên giao dịch 28/11/2016 nằm ở mức 5.700 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 29/11, PYN Elite Fund cũng đã bán 314.360 cổ phiếu DGW. Qua đó, tổ chức này đã giảm tỷ lệ sở hữu từ hơn 3 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ sở hữu giảm từ 9,99% xuống 8,96%.

PYN Elite Fund thoai von khoi SCD, FIT va DGW - Anh 3

Cổ phiếu DGW nằm ở mức 21.500 đồng/cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 29/11/2016.

Kết thúc 3 giao dịch này, PYN Elite Fund (Non – Ucits) thu về tổng cộng hơn 24,7 tỷ đồng.

Ngọc Đỗ