Bà Ngô Thị Thu Hoài là Thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (mã CK: PXI) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PXI chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 31/12/2010

-