(Vietstock) - Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX: PVX) vừa nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (HOSE: PTL) lên 31.48% sau khi mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, PVX đã mua 1,058,560 cp, nâng số lượng nắm giữ lên 31,479,800 cp. Tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng lên 31.48%. Ngày giao dịch thay đổi sở hữu là 22/03. Mới đây, HOSE có thông báo về việc PVX đăng ký mua 5.6 triệu cổ phiếu PTL trong thời gian từ ngày 11/03 đến ngày 11/05.