Tỷ giá là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận quý này của PVT tăng mạnh. Doanh thu 10 tháng đầu năm đã đạt trên 5.000 tỷ đồng, qua đó giúp PVT chính thức hoàn thành kế hoạch doanh thu.

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã PVT-HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2016 với lợi nhuận quý này tăng 66%.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 6% tương đương tăng 90,65 tỷ đồng lên 1.602 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp giảm khiến PVT chỉ thu về 185 tỷ đồng lãi gộp.

Giải trình về hoạt động kinh doanh quý này, PVT cho biết mảng dịch vụ vận tải hoạt động ổn định. Chi phí đầu vào như chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành tàu... được quản trị và kiểm soát dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

PVT: Lai truoc thue dat 374 ty dong, vuot 34% ke hoach sau 9 thang - Anh 1

PVT cũng cho biết dự án đóng và hoán cải tàu chờ dầu thô 105.000 DWT đang trong qua trình Quyết toán dự án dầu tư. Trong 9 tháng đầu năm 2016, PVT đã nhận dược cổ tức năm 2015 của công ty Quảng Ngãi, Gas Shipping, Cửu Long và lợi nhuận được chia từ Công ty liên doanh, liên kết PTSC, Công ty PVTrans Ernas.

Ngoài ra, nguyên nhân chính lợi nhuận quý này tăng mạnh là bởi tỷ giá không biến động nhiều trong 9 tháng đầu năm 2016. Cùng kỳ năm trước, PVT phải trích hơn 80 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá.

PVT: Lai truoc thue dat 374 ty dong, vuot 34% ke hoach sau 9 thang - Anh 2

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PVT tăng 20,4% lên 4.867 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 48% lên 374 tỷ đồng. Với kết quả này, PVT hoàn thành vượt 33% so với kế hoạch (280 tỷ đồng) đề ra đầu năm.

Theo báo cáo của SSI Research, 10 tháng đầu năm 2016, PVT đã đạt doanh thu trên 5.000 tỷ đồng, chính thức cán đích kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.