(ĐTCK) Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PVP) đã bày tỏ ý định muốn chuyển giao Nhà máy Phong điện Phú Quý cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý.

Nhà máy Phong điện Phú Quý có tổng vốn đầu tư là 335 tỷ đồng do PVP đầu tư. Nhà máy có công suất 6 MW và có thể sản xuất khoảng 25,4 triệu kWh điện/năm. Tuy nhiên, do nhu cầu trên đảo Phú Quý vẫn chưa phát triển, nên Nhà máy mới phát huy được một phần nhỏ so với công suất hiện có.

Theo PVP, giá thành sản xuất 1 kWh điện của Phong điện Phú Quý là 115 UScent, trong khi hiện tại, giá bán điện theo quy định hiện hành là 7,8 UScent.

H.H