Theo thỏa thuận, hai bên cam kết sẽ hợp tác trong các lĩnh vực và các dự án như: nghiên cứu tìm kiếm thăm dò, khai thác và vận chuyển than ở trong nước và nước ngoài. Cụ thể, hai bên sẽ trao đổi và hợp tác xử lý các thông tin về địa chất của các vỉa than đã thu được trong quá trình tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại vùng đồng bằng Bắc Bộ như Bể than đồng bằng sông Hồng.

Trước mắt, hai bên cam kết cùng hợp tác đầu tư, thành lập công ty cổ phần để thăm dò và khai thác một mỏ than thuộc Bể than đồng bằng sông Hồng trên địa bàn tỉnh Thái Bình và xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư khai thác mỏ than ở nước ngoài, nhập khẩu than về Việt Nam để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện than. Hai bên sẽ tham gia góp vốn vào Công ty vận tải than nhằm vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện than Thái Bình và các nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng. Ngoài ra, hai bên cùng nghiên cứu hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất Nitrat amon phục vụ sản xuất thuốc nổ của TKV từ sản phẩm khí do PVN khai thác; cùng nghiên cứu đầu tư các dự án bất động sản, xây dựng cảng và phát triển cơ sở hạ tầng khác; hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo và phát triển công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán,... Ông Phùng Đình Thực, Tổng giám đốc PVN cho biết, PVN và TKV là hai tập đoàn trụ cột trong khối năng lượng, có nhiều điểm chung trong việc khai thác tài nguyên, khoáng sản. Sự hợp tác toàn diện, mang tầm chiến lược này sẽ góp phần làm tăng sức mạnh giữa hai tập đoàn, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. QUANG HƯNG