Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đến thời điểm này sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đạt được những kết quả như kỳ vọng. Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 10 tháng năm 2016.

PVN khai thac hon 14 trieu tan dau tho trong 10 thang - Anh 1

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, bằng 91,3% kế hoạch năm 2016.

Theo đó, Tập đoàn gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 10 triệu tấn dầu quy đổi, bằng 55,6% kế hoạch năm. Tổng sản lượng khai thác quy dầu 10 tháng đạt 23,41 triệu tấn, vượt 9,8% kế hoạch 10 tháng và bằng 91,3% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu 10 tháng đạt 14,46 triệu tấn (ở nước ngoài đạt 1,70 triệu tấn) và sản lượng khai thác khí 10 tháng đạt 8,95 tỉ m 3 .

Trong 10 tháng, kết quả sản xuất các sản phẩm khác của PVN cũng đều vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất điện đạt 17,66 tỉ kWh, vượt 4,0% kế hoạch 10 tháng và đạt 87,1% kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,34 triệu tấn, vượt 3,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 85,2% kế hoạch năm. Đặc biệt, sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn 10 tháng đạt 5,62 triệu tấn, vượt 15,3% so với kế hoạch 10 tháng và bằng 98,8% kế hoạch năm.

Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn 10 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực hơn so với mức độ suy giảm giá dầu. Nếu so với giá dầu điều hành của Chính phủ trong năm 2016 là 45USD/thùng thì các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn đều vượt 5-18% so với kế hoạch 10 tháng.

Theo đó, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 10 tháng đạt 367,2 nghìn tỉ đồng, vượt 5,0% kế hoạch 10 tháng và bằng 84% kế hoạch năm. Tập đoàn cũng đã nộp ngân sách Nhà nước đạt 72,3 nghìn tỉ đồng, vượt 6% kế hoạch 10 tháng và bằng 90% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 18,0 nghìn tỉ đồng, vượt 11% kế hoạch năm.

Thu Hiền