Theo thông tin từ Bộ Công thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa đề xuất bổ sung nhà máy điện Nhơn Trạch 3,4 vào quy hoạch với quy mô công suất mỗi nhà máy khoảng 750 - 800MV tại khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Được biết, diện tích sử dụng đất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 là 16.59ha và Nhơn Trạch 4 là 17.4ha (chưa tính diện tích bãi tổ hợp và tập kết thiết bị phục vụ thi công 17.4ha, diện tích mặt nước và khu nhà công vụ).

Theo đó, dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 muốn đưa vào quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước, cụ thể:

PVN de xuat quy hoach Nhon Trach 3, 4 - Anh 1

Cập nhật, bổ sung hiện trạng khai thác, sử dụng nước của Trung tâm điện lực Nhơn Trạch, tính toán nhu cầu khai thác, sử dụng nước cho các nhà máy điện (nước làm mát, nước sinh hoạt...); phương án khai thác, sử dụng nước và khả năng đáp ứng nguồn nước cho các nhu cầu trên.
Bổ sung phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước khi xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 theo quy định.
Khu vực dự án nằm ở ngã ba sông Đồng Tranh và sông Lòng Tàu (hệ thống sông Đồng Nai), trong trường hợp sông này thuộc danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo quy định thì các hoạt động của dự án trong hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định lập, quản lý hàng lang bảo vệ nguồn nước.
Xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải các nhà máy điện Nhơn Trạch 3,4 phù hợp với quy mô xả thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước và phải được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.
Cập nhật và làm rõ hiện trạng môi trường không khi và môi trường nước tại khu vực dự kiến xây dựng các nhà máy điện Nhơn Trạch 3,4 từ đó dự báo và đánh giá khả năng chịu tải của môi trường khu vực của dự án.