Vừa qua Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thông báo tập đoàn này đang tìm nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, có thể lên tới 49% của Nhà máy Đạm Cà Mau trong thời gian tới...

Nhà máy Đạm Cà Mau có tổng vốn đầu tư 900 triệu USD, đặt tại khu công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau của tỉnh Cà Mau do PVN là chủ đầu tư. Dự án có công suất 800.000 tấn phân đạm/năm, dự kiến đưa vào hoạt động cuối 2011.

Hiện PVN là cổ đông lớn nhất của PVFCCo (đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy Đạm Phú Mỹ - PV) cũng từng thuyết phục cổ đông của PVFCCo mua cổ phần tại Dự án Đạm Cà Mau, nhưng thất bại. Trong khi đó PVN cũng đã ký thỏa thuận khung với Công ty Dầu Oman chuyển nhượng cổ phần tại Đạm Cà Mau nhưng chưa có kết quả.

Hiện PVN đang cần thu xếp vốn cho các dự án khác và tiến hành tái cơ cấu theo tình thần tái cơ cấu khối DNNN, chính vì vậy việc bán cổ phần lần này là hoạt động bình thường của tập đoàn nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án trọng tâm hơn...

(Hải Vân)