(NDHMoney) Sàn Hà Nội vừa thông báo chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cô phần Đầu tư và Phát triển PVI (PVI Invest).

Theo đó, PVI Invest được niêm yết 18.250.708 cổ phiếu trên HNX với tổng giá trị niêm yết đạt gần 182,3 tỷ đồng. Công ty có vốn điều lệ thực góp là hơn 182 tỷ đồng, trong đó, tổ chức trong nước chiếm 59,83% và cá nhân trong nước chiếm 40,17%. Trụ sở chính của công ty đặt tại tầng 5, tòa nhà 154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (PVI Invest) được thành lập vào năm 2007 bởi 5 cổ đông sáng lập là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI), Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ Cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR), Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính, khai thác các loại hình sau đầu tư... Năm 2009 PVI Invest đạt doanh thu hơn 178 tỷ đồng đạt 205% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 19,88 tỷ đồng đạt 216% kế hoạch, tỉ lệ chia cổ tức dự kiến là 8% đạt 212% kế hoạch Đại hội cổ đông giao.