Sau khi giao dịch được thực hiện, PVFC Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DCM từ 9,16% (48,5 triệu cổ phiếu) lên thành 10,04% (53 triệu cổ phiếu).

PVFC Capital da mua 4,6 trieu co phieu Dam Ca Mau - Anh 1

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM - HOSE) công bố báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí (PVFC Capital).

Theo đó, ngày 23/11/2016, PVFC Capital đã mua vào hơn 4,64 triệu cổ phiếu DCM. Với giá cổ phiếu DCM bình quân trong phiên 23/11 là 11.250 đồng/CP, PVFC Capital đã phải bỏ khoảng hơn 52 tỷ đồng để mua cổ phiếu nói trên. Sau khi giao dịch được thực hiện, PVFC Capital đã nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu DCM từ 9,16% (48,5 triệu cổ phiếu) lên thành 10,04% (53 triệu cổ phiếu).

PVFC Capital vẫn là cổ đông lớn thứ hai của DCM, trong khi đó, PVN là cổ đông lớn nhất sở hữu 75,56% vốn của DCM (hơn 400 triệu cổ phiếu).

Ngày 28/11/2016 vừa qua, DCM đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2016 - đợt 1 với tỷ lệ 4%/mệnh giá (400 đồng/CP).